Visi & Dasar Kualiti

VISI

"Universiti Pilihan Tersohor di Persada Dunia"


 

DASAR KUALITI

Memastikan prosedur kualiti yang terlibat dalam proses pengolahsediaan mempunyai objektif kualiti yang boleh diukur dan pelaksanaan serta pencapaiannya dipantau.