Piagam Pelanggan

Dalam merealisasikan visi Universiti Sultan Zainal Abidin untuk menjadi sebuah institusi pengajian tinggi bertaraf antarabangsa selaras dengan moto universiti “Ilmu Demi Faedah Insan”, maka kami dengan penuh tekad dan iltizam berjanji untuk memenuhi hak-hak pelanggan seperti di bawah:


KEPADA PELAJAR
•    Menyediakan pendidikan bertaraf global
•    Menyediakan prasarana pengajaran dan pembelajaran yang cekap dan berkesan
•    Menyediakan sistem pengurusan berdasarkan piawaian yang ditetapkan


KEPADA STAF

•    Menyediakan persekitaran kerja yang kondusif
•    Menyediakan insentif dan ganjaran yang adil serta peluang pembangunan kerjaya


KEPADA NEGARA

•    Menyediakan tenaga kerja mahir dalam pelbagai bidang dan berkebolehan memimpin bagi memenuhi keperluan masyarakat dan negara