Kunjungan Hormat dari FISIP, UNAIR

4 September- Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) telah menerima kunjungan daripada Prof. Dr. Bagong Suyanto, Drs., M.Si., Dekan dan pensyarah dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ( FISIP), Universitas Airlangga, Indonesia (UNAIR) bertempat di Bilik Mesyuarat Pejabat TNC (Akademik dan Antarabangsa), UniSZA Kampus Gong Badak. Aktiviti berkaitan kolaborasi akademik dan penyelidikan, mobiliti pelajar dan pensyarah antara UniSZA dan UNAIR antara agenda semasa perbincangan. Turut serta dalam sesi perbincangan ini adalah Dr. Suyatno (Timbalan Dekan HEPA) dan Dr. Hussain Yusri bin Zawawi, Ketua Pusat Pengajian Hubungan Antarabangsa dari Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa (FUHA), UniSZA. 

 

SOAS3 500x333 SOAS2 500x333 SOAS1 500x333