Program Prasiswazah

Fakulti Pengajian Kontemporari Islam (FKI)
  • Diploma Pengajian Islam (Syariah)
  • Diploma Pengajian Islam (Usuluddin)
  • Diploma Pengajian Islam (Bahasa & Kesusasteraan Arab)
  • Diploma Pengajian Islam (Dakwah)
  • Diploma Pengajian Islam (Al-quran & As-sunnah)
  • Diploma Pengajian Islam (Sejarah & Tamadun Islam)
  • Diploma Pengajian Islam (Pentadbiran Islam)
  • Diploma Pengajian Islam Dengan Teknologi Maklumat
  • Diploma Pendidikan (Lepasan Ijazah)
  • Sarjana Muda Pengajian Islam (Usuluddin) Dengan Kepujian
  • Sarjana Muda Pengajian Islam (Syariah) Dengan Kepujian
  • Sarjana Muda Pengajian Islam (Dakwah) Dengan Kepujian
  • Sarjana Muda Usuluddin Dengan Kaunseling Dengan Kepujian
  • Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Islam) Dengan Kepujian
  • Sarjana Muda Al-quran Dan As-sunnah (Qiraat) Dengan Kepujian
Fakulti Bahasa dan Komunikasi (FBK)
 • Diploma Pengajian Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (Tesl)
 • Sarjana Muda Bahasa Inggeris Dengan Komunikasi Dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Pengajian Bahasa Arab Dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Bahasa Melayu Kontemporari Dengan Media Interaktif Dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Perhubungan Awam Dengan Media Kontemporari Dengan Kepujian
Fakulti Reka Bentuk Inovatif dan Teknologi (FRIT)
 • Diploma Teknologi Pembuatan
 • Diploma Rekabentuk Perindustrian
 • Sarjana Muda Rekabentuk Perindustrian Dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (Reka Bentuk Produk) Dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Reka Bentuk Perabot Dengan Teknologi Perkayuan Dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Teknologi Bahan Polimer Dengan Kepujian
Fakulti Perniagaan dan Pengurusan (FPP)
  • Diploma Perdagangan Antarabangsa
  • Diploma Pemasaran
  • Diploma Kewangan
  • Diploma Perakaunan
  • Diploma Pengurusan Sumber Manusia
  • Diploma Pengajian Bank
  • Diploma Pengajian Insurans
  • Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Risiko & Takaful) Dengan Kepujian
  • Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kewangan Islam) Dengan Kepujian
  • Sarjana Muda Perakaunan Dengan Kepujian
  • Sarjana Muda Pengurusan Kekayaan Islam Dengan Kepujian
Fakulti Undang-undang dan Hubungan Antarabangsa (FUHA)
 • Diploma Undang-undang
 • Sarjana Muda Undang-undang Dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Hubungan Antarabangsa Dengan Kepujian
Fakulti Sains Sosial Gunaan (FSSG)
 • Sarjana Muda Sains Sosial (Antropologi & Dakwah) Dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Kerja Sosial Dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Pembangunan Sosial Persekitaran Dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Pelancongan Islam Dengan Kepujian
Fakulti Biosumber dan Industri Makanan (FBIM)
 • Sarjana Muda Bioteknologi Pertanian Dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Produksi Dan Kesihatan Haiwan Dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Teknologi Makanan Dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Perniagaantani Dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Sains Akuatik Dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Pembangunan Makanan Halal Dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Agronomi Dengan Kepujian
Fakulti Informatik dan Komputeran (FIK)
 • Diploma Teknologi Maklumat
 • Diploma Teknologi Maklumat (Multimedia)
 • Sarjana Muda Sains Komputer (Pembangunan Perisian) Dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Sains Komputer (Keselamatan Rangkaian Komputer) Dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Sains Komputer (Komputeran Internet) Dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Informatik Media) Dengan Kepujian
Fakulti Perubatan (FP)
 • Diploma Sains Kejururawatan
 • Sarjana Muda Perubatan Dan Pembedahan Dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Sains Kejururawatan Dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Sains Perubatan Dan Kesihatan Dengan Kepujian
Fakulti Sains Kesihatan (FSK)
 • Diploma Radiografi
 • Diploma Teknologi Makmal Perubatan
 • Diploma Fisioterapi
 • Sarjana Muda Dietetik Dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Pengimejan Perubatan Dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Sains Pemakanan Dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Sains Bioperubatan Dengan Kepujian
Fakulti Farmasi (FF)
 • Sarjana Muda Farmasi Dengan Kepujian