Aluan Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)

bismillah

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakaatuh dan Salam Sejahtera. gambar kata aluanAlhamdulillah, segala pujian bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, kita memanjatkan kesyukuran ke hadrat Illahi atas segala limpah kurnia dan nikmat yang diberikan.

Terlebih dahulu, saya amat berbesar hati dan mengalu-alukan semua pengunjung ke laman web Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) (PTNCAA), UniSZA. Laman web ini bertujuan untuk berkongsi maklumat berkaitan peranan dan fungsi utama yang dilaksanakan oleh portfolio Akademik & Antarabangsa dalam memastikan kecemerlangan Universiti. Akademik merupakan tunjang utama sesebuah universiti dalam melahirkan graduan holistik yang mempunyai ilmu kemahiran dan kompetensi serta nilai akhlak dan budi pekerti yang tinggi. Selain itu, pengantarabangsaan pula merupakan agenda utama universiti bagi meluaskan ufuk warga UniSZA dan mengangkat keterlihatan UniSZA di peringkat antarabangsa.

Akhir kata, saya mengharapkan laman web ini menjadi wadah perantara PTNCAA bersama staf dan masyarakat luar serta dapat dimanfaatkan segala maklumat yang ada. Saya juga turut mengalu-alukan pandangan serta maklum balas daripada semua pihak bagi meningkatkan kualiti dan informasi dalam laman web ini.

Sekian, terima kasih.

‘ILMU DEMI FAEDAH INSAN’

PROF. DR KAMARUL SHUKRI BIN MAT TEH
TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA)