Anugerah Akademik Universiti (AAU)

 1. Anugerah Tokoh Akademik
  Prof. Madya Dr. Abdul Hakim bin Abdullah
  Fakulti Pengajian Kontemporari Islam

 2. Anugerah Ahli Akademik Harapan
  Mohd Shahrizal bin Nasir
  Fakulti Bahasa dan Komunikasi

 3. Anugerah Penerbitan Buku (Sains Sosial & Kemanusiaan)
  Dr. Azyyati binti Mohd Nazim
  Fakulti Pengajian Kontemporari Islam

 4. Anugerah Penerbitan Buku (Sains/Teknologi)
  Prof. Madya Dr. Mokhairi bin Makhtar
  Fakulti Informatik dan Komputeran
 1. Anugerah Tokoh Akademik
  Prof. Dr. Kamarul Shukri bin Mat Teh
  Fakulti Pengajian Kontemporari Islam

 2. Anugerah Ahli Akademik Harapan
  Dr. Wan Mohd Khairul Firdaus bin Wan Khairuldin
  Fakulti Pengajian Kontemporari Islam

 3. Anugerah Pengajaran (Sains/Teknologi)
  Dr. Suhailan bin Safei
  Fakulti Informatik dan Komputeran

 4. Anugerah Pengajaran (Sains Sosial & Kemanusian)
  Prof. Madya Dr. Puspa Liza binti Ghazali
  Fakulti Perniagaan dan Pengurusan

 5. Anugerah Penerbitan Buku (Sains Sosial & Kemanusiaan)
  Dr. Mohd Safri bin Ali
  Dr. Mohamad Zaidin bin Mat @ Mohamad
  Dr. Zawawi bin Yusoff
  Fakulti Pengajian Kontemporari Islam
 1. Anugerah Tokoh Akademik
  Prof. Dr. Harmy bin Mohamed Yusoff
  Fakulti Perubatan

 2. Anugerah Ahli Akademik Harapan
  Prof. Madya Dr. Radzuwan bin Ab. Rashid
  Fakulti Bahasa dan Komunikasi

 3. Anugerah Pengajaran (Sains/Teknologi)
  Prof. Madya Dr. Sharifah Wajihah Wafa binti Syed Saadun Tarek Wafa
  Fakulti Sains Kesihatan

 4. Anugerah Pengajaran (Sains Sosial/Kemanusian)
  Prof. Madya Dr. Nalini A/P Arumugan
  Fakulti Biosumber dan Industri Makanan