Aluan TNC (A&A)

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera dan selamat datang ke laman web Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) Universiti Sultan Zainal Abidin.

Pejabat ini dipertanggungjawabkan kepada Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) bagi meningkatkan pembangunan polisi akademik, mempromosikan proses jaminan kualiti, menambahbaik kualiti pengajaran dan pembelajaran dan juga bertanggungjawab ke atas perkembangan pengantarabangsaan universiti.

Peranan utama Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) ialah menyediakan kepimpinan dalam mencapai matlamat strategik universiti, terutamanya yang berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran, termasuk pengayaan pengalaman pelajar dalam menimba ilmu dan pembangunan profesional yang berterusan bagi kakitangan akademik universiti.

Ilmu dan Akhlak


Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)