BENGKEL PEMBANGUNAN ACADEMIC INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM (AIMS) SIRI 2

Bengkel Pembangunan Academic Integrated Management System (AIMS) Siri 2 telah diadakan pada 16 Julai 2023 (Ahad) bertempat di Dewan Seminar 1, CenTTM, UniSZA Kampus Gong Badak. Bengkel AIMS Siri 2 merupakan sesi brainstorming untuk pembangunan sistem akademik yang berintegrasi yang melibatkan dua PTj iaitu Pusat Pengurusan kecemerlangan dan Inovasi Akademik (CoMAE-i) dan  Pusat Pengurusan Infostruktur dan Rangkaian (PPIR). 
 
Prof. Dr. Zuhairah Ariff binti Abd Ghadas, Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) turut sama hadir ke bengkel ini. Bengkel ini melibatkan penglibatan Pengarah, Timbalan Pengarah dan juga para pegawai daripada CoMAE-i dan PPIR. 
 

Bengkel AIMS Siri 2 ini dianjurkan oleh Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa).